แปลกและมีสีสัน

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • Podcast EP209 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep209-2020
  • ไปเยี่ยมคนป่วย ซึ่งเห็นว่าการมีคนมาเยี่ยมนั้นมีความสำคัญกับจิตใจคนป่วยจริงๆ
  • วันนี้ได้ฟัง podcast เยอะ สิ่งที่อยากจะ note ไว้ 2 เรื่อง
  • หาเวลาที่จะใช้ด้วยกันกับคนใกล้ชิดด้วยการลงเวลาอย่างเคร่งครัด
  • พยายามทำอะไรที่แปลกและมีสีสันในการทำงานและสร้างวัฒนธรรม

+++++++ 14/1/20 ++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s