มีวินัย ไม่ประมาท และไม่เก็บความขุ่นเคืองใจไว้!

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

วันอาทิตย์

  • ไปโบสถ์อาทิตย์แรกของปี เริ่มต้นด้วยการเปิดรับสมัครชั้นเรียนแห่งชีวิตเทอมใหม่! ทีมงานช่วยกันต้อนรับผู้สมัครเป็นอย่างดี
  • สิ่งที่ได้รับจากคำเทศนาวันนี้ คือหลักการที่จะไม่ทำให้ชีวิตอ่อนแอคือ ต้องไม่ปล่อยตัวปล่อยใจ (มีวินัย) ไม่ประมาท และไม่เก็บความขุ่นเคืองใจเอาไว้
  • ช่วงบ่ายก็ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรชั้นเรียนต่างๆ ส่วนตอนค่ำไปกินมื้อเย็นกับครอบครัวและพี่น้อง เตรียมพร้อมทำงานวันจันทร์แรกของปี!

+++++++ 5/1/20 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s