ฮ่องกง วันสาม & Welcome back!

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

อังคาร

  • ฮ่องกงวันที่สามเน้นกิน ดื่มกาแฟและเดินเล่นช้อปปิ้ง ข้ามเรือข้ามฝากฮ่องกงและกลับบ้านตอนค่ำ Happy trip!

พุธ

  • กลับมาทำงานและทำ Podcast EP191 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep191-dif
  • วันนี้งานยุ่งนิดหน่อยทั้งเอกสารลูกค้าและงานภายใน แต่สำเร็จด้วยดี
  • เย็นไปใช้เวลากับภรรยาและแม่ กินมื้อเย็นกัน

+++++++ 18/12/19 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s