S-cafe พระราม9

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

วันอาทิตย์

  • ไปโบสถ์เช่นเคย ก่อนเข้าไปที่โบสถ์น้องชายภรรยาชวนไปแวะชิมกาแฟที่ร้านชื่ิอ S-cafe อยู่ในซอยพระราม9 41 (หลังเดอะไนน์) ซึ่งดื่มแล้วชอบมาก ยิ่งอากาศเย็นๆด้วย เพิ่งจะเคยมาทั้งๆที่ทำงานอยู่แถวนี้แท้ๆ
  • เข้าที่โบสถ์วันนี้ไม่มีภารกิจอะไรมาก ช่วงบ่ายเป็นการฉลองจบการศึกษาของผู้ที่เรียนชั้นเรียนแห่งชีวิต ก็มีการมอบใบประกาศและมีบรรยากาศกินขนมกันนิดหน่อย ทุกคนชื่นชมยินดี
  • กลับบ้านค่ำนิดหน่อยเพราะรอภรรยาและน้องประชุม ปรากฎว่าลืมของไว้ที่โบสถ์! ดีที่มีพี่ช่วงเก็บไว้ให้
  • แวะกินข้าวแล้วก็เข้าบ้านใช้เวลาพักผ่อน เดี๋ยวไปทำงาน 1 วันก็หยุดต่อแล้ว 🙂

+++++++ 8/12/19 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s