ดีในวันหน้า

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

ขึ้นเดือนใหม่ สำหรับชื่อ blog จะเหลือแค่ตั้งชื่ออย่างเดียวพอ ไม่มี “Reflection of the day” ละ

  • วันอาทิตย์ไปโบสถ์
  • สิ่งที่ได้รับจากคำเทศนา บางอย่างที่อาจจะไม่ดีในตอนแรกหรือในความคิดของเรา พระเจ้าจะจัดเตรียมให้ดีในภายหลังได้
  • วันนี้ชั้นเรียนแห่งชีวิตเป็นบทสุดท้าย ทุกคนเรียนจบด้วยความยินดี
  • ตอนค่ำไปงานแต่ง คนเยอะมากและเป็นวัยใกล้ๆกัน บรรยากาศก็จะคึกคักเล็กน้อย

+++++++ 1/12/19 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s