Reflection of the day : จุดไฟ

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • วันอาทิตย์ไปโบสถ์
  • ได้ HBD พี่น้อง 1 คน
  • สิ่งที่ได้จากคำเทศนาวันนี้ พระเจ้าจะช่วยเราด้วยวิธีที่เกินความคาดหมาย
  • ช่วงบ่ายเป็น Facilitator ในชั้นเรียนบทที่ 7
  • ตอนเย็นที่โบสถ์มีพิธีบัพติศมากับพี่น้องที่มาเชื่อพระเยซูใหม่ๆ
  • หลังเลิกโบสถ์ภรรยาแยกไปนัดกินข้าวกับเพื่ิอน เราเลยรับหน้าที่พาแม่ภรรยาไปกินข้าวและส่งบ้าน
  • แล้วแวะไปบ้านแม่ ไปเจอพี่กับน้องกับหลาน (แม่ไม่อยู่) นั่งดูหนังแป๊บหนึ่งแล้วออกไปรับภรรยา วันนี้ดึกพอสมควร แต่ Happy

+++++++

  • วันจันทร์ Podcast EP173 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep173-new-high
  • ฟัง Podcast เยอะมากวันนี้ และดู Youtube งาน Super Productive Show ปลุกไฟในตัวมาก
  • ทำงานลุล่วงด้วยดีทั้งงานหุ้นและงานบัญชี

+++++++ 17-18/11/19 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s