Reflection of the day : 5.66km.

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  1. Podcast EP152 https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep152-bts
  2. เตะบอล 1 ชม. นับระยะวิ่งได้ 5.66 กม. เหนื่อยและสนุก
  3. ทำงานบ้านเล็กน้อย
  4. อ่านหนังสือจบไป 1 เล่ม (World War Z ที่เริ่มอ่านมาตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.)

+++++++ 16/10/19 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s