ยอมแพ้

Surrender-Flag-1024x733.jpg

เคยยอมแพ้กันหรือเปล่าครับ?

คำว่ายอมแพ้ฟังดูแล้วก็ออกเป็นความหมายเชิงลบๆ แสดงถึงความอ่อนแอ ใจไม่สู้…

แต่ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเรายอมแพ้ต่อตัวเองล่ะ

  • ยอมแพ้ต่อการเถียง
  • ยอมแพ้ต่อการทะเลาะ
  • ยอมแพ้ต่อคำแนะนำ
  • ยอมแพ้ต่อกฎระเบียบ
  • ยอมแพ้ต่อลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ไม่ทำแล้ว
  • ยอมแพ้ต่อคำตำหนิที่มีประโยชน์
  • ยอมแพ้ต่อความรุนแรงในความสัมพันธ์
  • ยอมแพ้ต่อคนที่รัก
  • ยอมแพ้ต่อความดี โอ้ววว…

ยอมแพ้แล้วดีขึ้น ความสัมพันธ์ดีขึ้น ยอมแพ้บ้างก็ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s