รักเสมอ

rose-3063284_1280.jpg

เรารักคนรักของเราเมื่อ…

  • เขาให้ดอกไม้กับเรา
  • เขาซื้อของขวัญมาให้
  • เขาให้กำลังใจเรา
  • เขาวางแผนชีวิตและพร้อมจะเดินข้างเราไปตลอด

หรือ เรารักคนรักของเราเมื่อ…

  • เขาทำผิดพลาด
  • เขาทำให้เราต้องอับอาย
  • เขาเผลอพูดไม่ดีใส่
  • เขาตักเตือนเราเพราะว่าอยากจะให้ทุกอย่างดีขึ้น

…เพราะความรักคือการอุทิศตัว เราจึงต้องพร้อมจะรักเสมอ

ส่งท้ายบรรยากาศวันแห่งความรักครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s