ทำ-เป็น-นิสัย

sunrise-1756274_1280.jpg

Motivation Is What Gets You Started. Habit Is What Keeps You Going. – Jim Rohn

แรงจูงใจเป็นหลักใหญ่ใจความของการทำสิ่งต่างๆ

  • แรงจูงใจของการทำธุรกิจคืออะไร? กำไร สานต่อคนอื่น ทำเท่ๆ ฆ่าเวลา ฯลฯ
  • แรงจูงใจของการทำงานคืออะไร? รายได้ ความก้าวหน้า สังคม ฯลฯ
  • แรงจูงใจของการออกกำลังกายคืออะไร? แข็งแรง ลดน้ำหนัก เป็นเลิศ รูปร่าง ฯลฯ
  • แรงจูงใจของการเขียนบล๊อกคืออะไร? ขายโฆษณา สื่อสารสังคม ฝึกฝนตนเอง ฯลฯ

แรงจูงใจเมื่อกำหนดแล้วก็ไม่เปลี่ยนบ่อยๆ ไม่ต้องหาใหม่ตลอดเวลา เมื่อมีแรงจูงใจก็รู้ว่าจะทำอะไร และไปในแนวทางไหน

แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดผล นั่นคือ นิสัย

นิสัยเป็นสิ่งที่จะทำให้การทำสิ่งต่างๆเดินหน้าและขับเคลื่อนไป ต่อให้แรงจูงใจเลิศหรูขนาดไหน ถ้าทำไม่ต่อเนื่อง ทำๆเลิกๆ (ต้องไปหาแรงจูงใจใหม่อีก) เห็นทีจะไม่สำเร็จ

บันทึกไว้หนึ่งคำ ทำ-เป็น-นิสัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s