มีขึ้นก็มีลงได้

stockbroker-holding-head-in-hands-and-looking-at-screen.jpg

ตลาดหุ้นมีสองทิศทาง ไม่ขึ้นก็ลง แต่ทุกคนชอบหุ้นขึ้นครับ

ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ หุ้นไม่ได้ขึ้นอย่างเดียว โดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆ ราคาไฮๆ ยังไงก็มีปรับลง

ความเครียดและความกังวลก็เหมือนกันครับ มีทั้งสองทิศทาง ไม่ขึ้นก็ลง แต่ไม่มีใครชอบให้ขึ้นครับ

แต่ดีเหมือนกันตรงที่ว่า….

ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้เครียดหรือกังวลสุดๆแล้ว หลังจากนี้ก็มีแต่ลงล่ะครับ…

When stress is at its highest, just know it can only go down.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s