ใช้โอกาสเปลือง

doors.jpg

วันนี้ได้ไปฟังข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานมาข้อหนึ่ง ฟังแล้วสะเทือนใจเลยขอมาแบ่งปันครับ

ผู้สอนบอกว่า…

ถ้าเรามีโอกาสทำงานอะไรแล้วก็ตามให้เราทำให้ดีที่สุด หากเราทำไม่ดี มีปัญหาเสมอ เราก็ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิต คือเราต้องเหนื่อยหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลา เพราะลูกค้าเก่าไม่แนะนำลูกค้าใหม่มาให้เลย

สมมติงานของเราคือการส่งผักที่แพคกิ้งแล้วเข้าห้างฯ หากผักที่เราส่งไปไม่สะอาด หีบห่อหลุดลุ่ย น้ำหนักขาด ส่งช้า ส่งไม่ครบ ฯลฯ เจอปัญหาสม่ำเสมอ อย่าว่าแต่ลูกค้าใหม่เลย ลูกค้าเก่าเขาก็จะไม่เอาด้วยซ้ำ

หรืองานรับเหมาก่อสร้างที่แต่ละคนมักมีประสบการณ์กับช่างก็เช่นกัน ถ้างานออกมาดี แทบจะมีคนแนะนำต่อกันมาตลอดเวลา แต่ถ้างานแย่ ก็ได้แต่ปิดโทรศัพท์หนีลูกค้าเก่าแล้วก็วิ่งหาลูกค้าใหม่

ดังนั้นไม่ว่างานของเราจะเป็นการผลิตและจัดจำหน่าย หรืองานบริการ สุดท้ายก็หนีไม่พ้นที่จะต้องทำผลงานออกมาให้ดี เกิดปัญหาน้อยที่สุด รักษามาตรฐานและใช้โอกาสที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เราเป็นคนเลือก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s