น้อยดีกว่ามาก

justice

Better is a little with righteousness
    than great revenues with injustice. – Proverbs 16:8 (ESV) 

ในการทำงานเรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆ จริงๆแล้วมีช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ซื่อตรงได้เยอะมากๆ (โดยไม่ผิดกฎด้วยนะ) อยู่ที่เพียงการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ ผู้ที่ติดตามการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นก็คงจะทราบกันดีในเคสต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นข่าว

อันที่จริงว่าไปก็ทุกวงการ ทั้งที่เป็นองค์กรและบุคคล จะการเงิน การลงทุน ค้าขาย บริษัทห้างร้านต่างๆ รวมถึงคนทำงานทุกสายอาชีพ สิ่งสำคัญคือเราให้น้ำหนักกับสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรม (righteousness) มากน้อยเท่าไร หรือว่าเราให้ความสำคัญกับรายได้ (revenues) แบบไม่ยุติธรรมมากกว่า

ในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้หารายได้กันน้อยๆ แต่หมายถึงให้หาทางหารายได้มากๆด้วยวิธีการที่ชอบธรรมมากกว่า

มีเล็กน้อยพร้อมกับมีความชอบธรรม ก็ดีกว่ามีรายได้มากพร้อมกับความอยุติธรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s