ยังไม่ final

final
หลายๆคนคงเคยมีประสบการณ์ตอนเรียน โดยเฉพาะคนที่ทำงานกลุ่มตอน ป.โทน่าจะรู้ซึ้งกับการทำรายงานและ presentation file ซึ่งรูปแบบมักจะเป็นประมาณนี้…

  • presentation final
  • presentation final 1
  • presentation final by xxx
  • presentation real final
  • presentation final final
  • presentation final final jing jing 555 แล้วถึงเวลาจะ present ต้องหันมาถามกันว่าสรุปเอา file ไหน

ในการทำงานกลุ่ม งาน presentation แม้จะมีกำหนดเวลาส่งตายตัว แต่ทุกคนทุกทีมก็พยายามที่จะปรับปรุง แก้ไข ตกแต่ง เพิ่มเติม ให้เนื้อหาและคุณภาพออกมาดีที่สุด

+++++++++++++++++++++++

แต่ในชีวิตจริงไม่เป็นเช่นนั้น!!!

ในชีวิตเราไม่ได้มีกำหนดเวลาตายตัวในการปรับปรุงตัว แก้ไขลักษณะนิสัย เพิ่มพูนความสามารถ ทุกวันเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่ได้สำหรับการเพิ่มคุณภาพวิถีชีวิตให้ออกมาดีที่สุด…

เนื้อหาของรายงานอาจจะหมดเวลาเขียน แต่เนื้อหาของชีวิต เราเขียนเพิ่มใหม่ได้ทุกวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s