ผู้ก่อเหตุโดยบังเอิญ

CrazySoldier

Efforts and courage are not enough without purpose and direction.
John F. Kennedy

ความกล้าและความพยายามนั้นไม่เพียงพอหากขาดซึ่งทิศทางและวัตถุประสงค์

บ่อยครั้งที่เราได้ยินคำกล่าวให้ความพยายามและกล้าคิดกล้าทำ อย่างไรก็ดีถ้าทำอย่างไร้ทิศทางและวัตถุประสงค์ ความพยายามเหล่านั้นก็เปล่าประโยชน์

คนที่มีเจตนาดี พร้อมทำงานหนักแถมยังหิวกระหายจะทำ แต่หากขาดความเข้าใจและการทำตามวัตถุประสงค์ Patrick Lencioni บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยบังเอิญ

บ่อยครั้งที่เราเคยเห็นการโชว์ฟอร์มผิดที่ผิดทางไร้แบบแผนแล้วเกิดความเสียหาย

ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราเป็นใคร และอยู่ในบทบาทอะไร ค้นหาวัตถุประสงค์และรักษาตัวเองให้อยู่ในทิศทาง ถ้ามีจุดอ่อนก็แก้ไขปรับปรุง

รักษาความพยายามและหิวกระหายไว้ แต่เพิ่มความฉลาดที่จะทำงานอย่างสุขุมและไม่ผิดพลาด จากที่จะเป็นจุดอ่อนก็จะกลายเป็นจุดแข็งได้แน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s