ชีวิตคือ…

lavender

Life Is….
by Mother Teresa

Life is an opportunity, benefit from it.
Life is beauty, admire it.
Life is a dream, realize it.
Life is a challenge, meet it.
Life is a duty, complete it.
Life is a game, play it.
Life is a promise, fulfill it.
Life is sorrow, overcome it.
Life is a song, sing it.
Life is a struggle, accept it.
Life is a tragedy, confront it.
Life is an adventure, dare it.
Life is luck, make it.
Life is too precious, do not destroy it.
Life is life, fight for it

ชีวิตคือโอกาส… ใช้ให้เป็นประโยชน์
ชีวิตคือความสวยงาม… จงชื่นชม
ชีวิตคือความฝัน… ทำให้เป็นจริง
ชีวิตคือความท้าทาย… ชนกับมัน
ชีวิตคือหน้าที่… ทำให้เสร็จ
ชีวิตคือเกม… สนุกไปกับมัน
ชีวิตคือคำมั่นสัญญา… ทำให้ครบถ้วน
ชีวิตคือความโศกเศร้า… เอาชนะมัน
ชีวิตคือเสียงเพลง… ร้องไปกับมัน
ชีวิตคือการดิ้นรน… ยอมรับซะ
ชีวิตคือเรื่องเศร้า… เผชิญกับมัน
ชีวิตคือการผจญภัย… อย่าไปกลัว
ชีวิตคือความโชคดี… สร้างมันขึ้นมา
ชีวิตมีคุณค่า… อย่าทำลายเสีย
ชีวิตคือชีวิต… ต่อสู้เพื่อชีวิต

อ้างอิง: http://aimtobe.co.uk/motivational-poems/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s