เติมความหวานแก่กันและกัน

honey

Gracious words are like a honeycomb,
    sweetness to the soul and health to the body. Proverbs 16:24 (ESV)

หลายครั้งเวลาที่เหนื่อย หมดแรง ท้อแท้ เหมือนจะทำอะไรต่อไม่ไหว…
หากได้คำพูดที่แสดงน้ำใจ คำชม หรือคำหวานไพเราะ…
ก็ช่วยให้มีกำลังและพร้อมจะเดินต่อไปได้

คำพูดที่ออกจากปากเราสามารถให้ได้ทั้งคุณและโทษ…
คำกล่าวชื่นชมหรือให้กำลังใจเป็นเสมือนของขวัญที่ไม่ต้องลงทุน…
มอบให้แก่กันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นใคร หรือเวลาไหนก็ตาม

วาจาอ่อนโยนเปรียบเหมือนน้ำผึ้ง
    หวานชื่นแก่วิญญาณจิตและเป็นยารักษาชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s